top of page
shutterstock_132568880_edited.jpg

Sales

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ค้นคว้าโอกาสในการขายใหม่ ๆ และคอยติดตามแนวโน้มของตลาดและการแข่งขัน

 • ทำงานร่วมกับทีมและเพื่อนร่วมงานอื่นๆ เพื่อช่วยจัดข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • ทำนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

 • สามารถดูแลลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่ได้

คุณสมบัติหลัก

 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 •  มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี

 •  ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 •  นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เช่นการเปิดบิล การจ่ายสินค้า

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่เปิดรับสมัคร

เมื่อคุณร่วมงานกับเรา เราเป็นทีมเดียวกัน เพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดของเราในแต่ละวัน เราจะปลดล็อกแนวคิดและโซลูชันใหม่ๆ เพื่อทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น เราเป็นมากกว่าคนทำงานด้วยกัน– เราเป็นครอบครัวที่รักสิ่งที่เราทำร่วมกัน ความสุขที่แท้จริงที่เราได้ร่วมงานกับคุณนั้นโปร่งใสในงานคุณภาพระดับพรีเมียมของเรา

R&D EXECUTIVE

ลักษณะงานและคุณสมบัติ

 • คิดค้น พัฒนาผงปรุงรสตามที่ลูกค้าต้องการ

 • มีส่วนร่วมในการคิดค้นผงปรุงรสที่จะนำไปโปรโมทลูกค้า

 • แจ้งวัตถุดิบให้กับทางจัดซื้อในการนำเข้า

 • มีความรู้ด้านส่วนผสมที่มีอยู่และวัตถุดิบทางเลือก.

 • งานอื่นใดตามที่บริษัทจะมอบหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ

 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ

shutterstock_1840691038.jpg
bottom of page